AktualityPríležitostné oznamy:


 

·     Na budúcu nedeľu po sv. omši ( 11:00 hod. ) bude hudobné pásmo  -  chvile s Carlom Carrettom.

·     Farnosť v spolupráci s ERKOM organizuje v dňoch 13.08.2018-17.08.2018 Denný letný tábor pre deti. Deti čaká bohatý duchovný i zábavno-výchovný program. Kto má záujem sa zúčastniť, vzadu pod chórom si môže vziať prihláškuvyplnenú vrátiť do 29.07.2018 do pripravenej krabičky.  ( 1.–7. ročník ZŠ. )

Viac informácií na prihláške a na výveske.

 

 

Ohlášky:

 

·        Marián Kompan – syn + Mariána a Dariny rod. Hojovej; narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Hruštíne a Anna Valeková – dcéra Františka a  Janky rod. Rabčanovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Hruštíne. Ohlasujú sa dnes druhýkrát.

·        Jozef Sifka – syn + Jozefa a Anny rod. Kuklovej; narodený v Trstenej, bývajúci v Rabči a Viera Snováková – dcéra + Stanislava a Viery rod. Kazimierovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Hruštíne. Ohlasujú sa dnes druhýkrát.

 

 

 

 
Farnosť Hruštín