Aktuality

PRÍLEŽITOSTNÉ OZNAMY:
•    V utorok o 10:00 hod. bude v Hruštíne sv. omša pre dôchodcov z príležitosti mesiaca úcty k starším.
•    Vo štvrtok slávime sv. Vendelína, patróna kostola vo Vanovke. Odpustová sv. omša bude v nedelu o 11:00 hod. Spoved pred odpustom – v sobotu od 10:00 – 11:00 hod. Chorých vo Vanovke navštívime vo štvrtok od 9:00 hod.
•    V sobotu o 8:30 bude na fare v kancelárii sobášna náuka  o sviatostiach, manželskom a rodinnom živote.
•    Na budúcu nedelu je zbierka na misie.

OHLÁŠKY:
•    Jozef Krivacka – syn Jozefa a Marty rod. Palovej; narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Hruštíne a Anna Žilincová – dcéra Šimona a Anny rod. Nodžákovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Hruštíne. Ohlasujú sa dnes tretíkrát.
•    Ondrej Ockaják – syn Stanislava a Margity rod. Krivackovej; narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Hruštíne a Adriána Rabcanová – dcéra Ondreja a Marty rod. Krišovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Hruštíne. Ohlasujú sa dnes tretíkrát.
•    Martin Durco – syn Milana a Želmíry rod. Turekovej; narodený v Bánovciach nad Bebravou, bývajúci v Žitná – Radiša a Zdenka Gereková – dcéra Mariána a Zuzany rod. Svýbovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Hruštíne. Ohlasujú sa dnes druhýkrát.
•    Zoltán Sihelský – syn Petra a Olgy rod. Kormanákovej; narodený v Námestove, bývajúci v Námestove a Margita Ockajáková – dcéra Jána a Heleny rod. Matašákovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Hruštíne. Ohlasujú sa dnes prvýkrát.


Pamätajme na nich v modlitbách... 
 


                                   - Oznam od diecezného biskupa Štefana Sečku: V kauze blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka sa pokračuje. Ak máte konkrétne svedectvo ohľadom života Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, alebo niekomu z Vás, alebo z Vašich známych bola na príhovor biskupa Jána Vojtaššáka udelená konkrétna milosť (napr. uzdravenie) a chceli by ste týmto svedectvom prispieť do procesu blahorečenia, môžete sa obrátiť na kanceláriu Biskupského úradu v Sp. Podhradí. Kontaktné údaje sú na nástenke a internete.


Submenu

 

 
Farnosť Hruštín