Aktuality


PRÍLEŽITOSTNÉ OZNAMY

•    Počas celého Veľkonočného obdobia sa namiesto Anjel Pána modlíme mariánsku antifónu: Raduj sa nebies Kráľovná!
•    V pondelok začína týždeň modlitieb za duchovné povolania, ktorým nás pápež František povzbudzuje k  modlitbe za nové povolania pre Cirkev.
•    V piatok o 17:30 hod. vyložená Sviatosť Oltárna.
•    V sobotu o 9:00 hod. sobášna náuka v spevárni.
•    Stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi na farskom úrade v sobotu o 10:00 hod.
•    Na budúcu nedeľu po pobožnosti bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.
•    Budúca nedeľa je Nedeľou Dobrého pastiera, je to deň modlitieb za kňazské a rehoľné povolania. V kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule bude v tento deň – deň otvorených dverí.
•    Na budúcu nedeľu bude zbierka na Kňazský seminár
OHLÁŠKY:

•    Ján Pisarčík – syn Dušana a Jolany rod. Briliakovej; narodený v Trstenej, bývajúci v Oravskom Veselom a Dominika Líšková – dcéra Jaroslava a Jany rod. Jaššovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Hruštíne. Ohlasujú sa dnes tretíkrát.
•    Ondrej Radzo – syn Ondreja a Márie rod. Pavlíkovej; narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Hruštíne a Simona Dendisová – dcéra Antona a Dany rod. Vlžákovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Námestove. Ohlasujú sa dnes tretíkrát.
•    Martin Hojo – syn Václava a Margity rod. Hojovej; narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Hruštíne a Veronika Matisová – dcéra Miloša a Agneši rod. Jancekovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Hruštíne. Ohlasujú sa dnes prvýkrát.Submenu

 

 
Farnosť Hruštín