Aktuality
PRÍLEŽITOSTNÉ OZNAMY:

•    Popolcovou stredou sme začali štyridsaťdňové pôstne obdobie, ktorým si pripomíname Kristovo utrpenie za našu spásu a preto ho prežívame v duchu kajúcnosti.
•    Pobožnosť krížovej cesty v Hruštíne bude bývať v piatok pol hodiny pred svätou omšou a v nedeľu o 14:00 hod.
•    Kto sa zúčastní v pôste pobožnosti Krížovej cesty, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
•    Eucharistická adorácia bude v pôstnom čase vo štvrtok od 17:00hod.
•    Dnes sa v našich kostoloch koná jarná zbierka na charitu.
•    V tomto týždni budú Jarné kántrové dni – (streda, piatok a sobota) – záväzný je iba jeden deň. Obsahom je príprava na pokánie a sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
•    Sv. omše s účasťou detí a mládeže ( birmovancov ) budú v pôstnom období v piatok. Začiatok stretnutia s Ježišom je na krížovej ceste.
•    V piatok o 15:00 Korunka k Božiemu milosrdenstvu.
•    Sv. Otec František stanovil, že piatok 23.02.2018 bude Dňom modlitby a pôstu za pokoj v Demokratickej republike Kongo, v Južnom Sudáne a celom svete. Pamätajme na tento úmysel pri krížovej ceste, sv. omši, či iných modlitbách a pobožnostiach.

Duchovná obnova:
•    Pri sv. omšiach ďakujeme Bohu za naše manželstvá a rodiny. Duchovná obnova pokračuje o 14:00 hod.  Adorácia sv. kríža – uctenie relikvie sv. kríža. Prosíme nájdime si čas na túto pobožnosť pri relikvii sv. kríža.
•    Ďakujeme otcom dominikánom z košického spoločenstva za sprevádzanie a usmernenie nášho života  počas dní duchovnej obnovy.
•    V utorok sa naši miništranti s účasťou kňazov zúčastnia futbalového zápasu v Mútnom.
•    Sv. birmovania sa zúčastnia žiaci od 7. ročníka a kto ešte neprijal sv. birmovania. V sobotu o 9:00 hod. bude na fare v spevárni  sobášna náuka.
•    Prišlo nové číslo časopisu Milujte sa! Predávať sa bude dnes i v týždni po sv. omšiach. Cena 1, - EUR.
•    Ruža sv. Marty ( Emília Genšorová ) – obetovala na kostol 100, - EUR.
•    Ruža sv. Faustíny ( Kupčuláková ) -  obetovala na kostol 100, - EUR.Submenu

 

 
Farnosť Hruštín