AktualityPRÍLEŽITOSTNÉ OZNAMY:

•    Sv. omše počas maľovania Božieho chrámu sa budú sláviť ráno o 6:45hod.
•    Sviatosť pokánia budeme vysluhovať ráno o 6:15hod.
•    Na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie bude pri sv. omšiach požehnanie bylín a kvetov.
•    Kán. 1247: V nedeľu a v iné prikázané sviatky sú veriaci povinní zúčastniť sa na celej sv. omši. Okrem toho sa majú zdržiavať takých prác a činností, ktoré prekážajú vo vzdávaní kultu Bohu, v radosti, vlastnej dňu Pána, alebo povinnému duševnému a telesnému oddychu.
•    Pobožnosť k sv. Charbelovi bude v piatok o 19:30hod.
•    Na budúcu sobotu sa v spevárni far. úradu uskutoční sobášna náuka o 9:00hod.
•    Na opravu kostola obetovali:
    Bohuznámy manželia 500,- €    Bohuznáma     100,- €
    Bohuznámy     500,- €    Bohuznáma     100,- €
    Bohuznámy     100,- €    Bohuznáma rodina 200,- €
    Bohuznámy     100,- €    Bohuznámy     100,- €
    Bohuznáma     50,- €    Bohuznáma     100,- €
    Bohuznáma     200,- €    Bohuznáma     100,- €
    Bohuznáma     100,- €    Bohuznáma     100,- €
    Bohuznámy     100,- €    Bohuznáma     100,- €
    Bohuznámy     100,- €    Bohuznáma     100,- €
    Bohuznáma     200,- €    Bohuznáma         50,- €
    Bohuznáma         50,- €    Bohuznáma     350,- €
    Bohuznáma     100,- €    Bohuznámy     100,- €
    Bohuznámy     100,- €    Bohuznámy         50,- €
    Bohuznámy         50,- €
Všetkým darcom vyslovujeme úprimné: Pán Boh zaplať!

OHLÁŠKY:
•    Ľudovít Parišek – syn Ľudovíta a Marcely, rod. Sojčákovej; narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Breze a Mária Zaťková – dcéra Miroslava a Márie, rod. Kompanovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Hruštíne. Ohlasujú sa dnes tretíkrát.    
•    Branislav Kaprál – syn Stanislava a Agnesy, rod. Lipničanovej; narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Hruštíne a Alena Srogoňová– dcéra Jozefa a Aleny, rod. Turoňovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Oravskej Lesnej. Ohlasujú sa dnes prvýkrát.
Ak by niekto vedel o nejakej prekážke k sláveniu manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do vašich modlitieb.


 

 
Farnosť Hruštín