Aktuality


PRÍLEŽITOSTNÉ OZNAMY:
•    Vincentínska rodina na Slovensku organizuje zbierku „Boj proti hladu“. Kúpou perníkového srdiecka v dnešnú nedelu po svätých omšiach pri východe z kostola môžete pomôct ludom v núdzi. Takto sa už desiaty rok pomáha chudobným doma i v zahranicí. Za vaše milodary vopred srdecné Pán Boh zaplat.
•    V sobotu nám zacína ružencový mesiac – október. Modlitbou ruženca možno získat úplné odpustky. Na získanie odpustkov je potrebné: 1. pomodlit sa pät desiatkov ruženca s rozjímaním o tajomstvách v spolocenstve (aspon dvaja); 2. pomodlit sa na úmysel Sv. otca; 3. vykonat si sv. spoved a prijat sv. prijímanie. V Hruštíne cez október sa budeme ruženec modlit každý den pred vecernou sv. omšou o 18:00 hod., v sobotu ráno pred sv. omšou o 6:15 hod. a v nedelu o 14:00 hod. pri pobožnosti. Predmodlievat sa budeme takto: pondelok – muži, utorok – ženy, streda – miništranti, štvrtok – spevácky a deti, piatok – mládežnický spevokol, sobota – otcovia a matky ruží, nedela - knaz. Vo Vanovke ruženec bude pol hodiny pred sv. omšami o 17:00 hod.; v den ked sv. omša nie je o 17:30 hod. a v nedelu o 14:00 hod.

OHLÁŠKY:
•    Richard Vlžák – syn Jána a Vlasty rod. Martvonovej; narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Hruštíne a Lenka Kurnotová – dcéra Pavla a Marty rod. Vranákovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Babíne. Ohlasujú sa dnes tretíkrát.
•    Lukáš Kampoš – syn Ondreja a Márie rod. Hutirovej; narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Hruštíne a Paulína Slanicanová – dcéra Jozefa a Ludmily rod. Palkovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca vo Vanovke. Ohlasujú sa dnes tretíkrát.
•    Marek Paško – syn Jozefa a Marty rod. Kazimierovej; narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Hruštíne a Lýdia Klusková – dcéra Jozefa a Margity rod. Kupcovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Hruštíne. Ohlasujú sa dnes druhýkrát.
•    Jozef Krivacka – syn Jozefa a Marty rod. Palovej; narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Hruštíne a Anna Žilincová – dcéra Šimona a Anny rod. Nodžákovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Hruštíne. Ohlasujú sa dnes prvýkrát.

Pamätajme na nich v modlitbách...


 
 


                                   - Oznam od diecezného biskupa Štefana Sečku: V kauze blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka sa pokračuje. Ak máte konkrétne svedectvo ohľadom života Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, alebo niekomu z Vás, alebo z Vašich známych bola na príhovor biskupa Jána Vojtaššáka udelená konkrétna milosť (napr. uzdravenie) a chceli by ste týmto svedectvom prispieť do procesu blahorečenia, môžete sa obrátiť na kanceláriu Biskupského úradu v Sp. Podhradí. Kontaktné údaje sú na nástenke a internete.


Submenu

 

 
Farnosť Hruštín