Aktuality


- Májové pobožnosti začínajú 15 minút pred sv. omšami.
- Úplné odpustky na sviatok Božieho Tela Krvi za zvyčajných podmienok možno získať spevom „Tantum ergo“.
- Čítanie birmovancov piatok- Hruštín: Teťák Timotej, Gáborová Lujza
                                               Vaňovka: Altman Cedrik, Zemenčíková Tatiana
- Na budúcu nedeľu sa v našej farnosti uskutoční Deň rodiny. Pri tejto príležitosti sv. omša bude o 14,00 pri poľovníckej kaplnke sv. Huberta nad Podkamenným. Spoločný odchod ku kaplnke bude od kostola o 13,00. (V prípade nepriaznivého počasia by sv. omša bola v kostole o 14,00). S ďalším programom Dňa rodiny sa môžete oboznámiť na plagáte na nástenke.


 


 
 


                                   - Oznam od diecezného biskupa Štefana Sečku: V kauze blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka sa pokračuje. Ak máte konkrétne svedectvo ohľadom života Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, alebo niekomu z Vás, alebo z Vašich známych bola na príhovor biskupa Jána Vojtaššáka udelená konkrétna milosť (napr. uzdravenie) a chceli by ste týmto svedectvom prispieť do procesu blahorečenia, môžete sa obrátiť na kanceláriu Biskupského úradu v Sp. Podhradí. Kontaktné údaje sú na nástenke a internete.


Submenu

 

 
Farnosť Hruštín