AktualityPRÍLEŽITOSTNÉ OZNAMY:


• Sobášna náuka bude v sobotu v 27.04.2019 spevárni farského úradu.
• Prosíme nahlásiť v sakristii chorých, ktorí chcú prijať sviatosti pred Veľkou nocou. Tých chorých, ku ktorým chodíme na prvé piatky pravidelne, nie je potrebné nahlasovať. Všetkých chorých navštívime v stredu vo Veľkom týždni.

ZELENÝ ŠTVRTOK:
o 9:00 hod. bude v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule svätá omša svätenia olejov.
• Vo farskom kostole v Hruštíne po večernej sv. omši Pánovej večere bude možnosť tichej poklony do 21:00 hod. Toto miesto predstavuje Getsemanskú záhradu, kde sa Ježiš potil krvou a prosil: „Či ste nemohli so mnou bedliť aspoň hodinu?!“ 

VEĽKÝ PIATOK:
• každého kresťana katolíka viaže prísny pôst:
 Kto dovŕšil 18. rok života a nezavŕšil 60. rok sa môže raz za deň dosýta najesť a dvakrát si zajesť.
 Kto nedovŕšil 18. rok a dovŕšil 60 rok, je povinný zdržať sa aspoň mäsitého pokrmu.
• Krížová cesta v Hruštíne bude o 11:00 hod.: od kostola smerom na cintorín. V prípade nepriaznivého počasia sa bude modliť v kostole.
• Veľkopiatkové obrady začnú o 15:00 hod. Po odhalení kríža sa na Veľký piatok až do Veľkonočnej vigílie  pred krížom kľaká.
• Sviatosť Oltárna v Božom hrobe bude vystavená v piatok po obradoch do obradov Veľkonočnej vigílie.• Prosíme hasičov, mládež, miništrantov a speváčky, aby si určili, kedy budú mať službu pri Božom hrobe: v piatok od 17:00 hod.–20:00 hod. a v sobotu od 07:00 do obradov.
• Tiež prosíme adoračné skupinky Erko, Modlitby matiek, Átrium a členov ružencového bratstva, aby sa zapísali na nočnú adoráciu pri Božom hrobe. Spoločenstvá a ruže sú rozdelené podľa času. Na zozname sú spoločenstvá, čísla ruží a mená otcov a matiek. K nim nech sa zapíšu členovia, ktorí prídu na nočnú adoráciu k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Čas a zoznam spoločenstiev i ruží je na stolíku vzadu v kostole.
• Film o biskupovi Jánovi Vojtaššákovi: TV LUX
- Veľký piatok – 20:05 hod.
- Biela sobota –  16:00 hod.
- Veľkonočná nedeľa – 15:45 hod.

BIELA SOBOTA:
• na Veľkonočnú vigíliu je potrebné priniesť si sviece na obnovu krstných sľubov.
• Úplné odpustky za zvyčajných podmienok  možno získať:
1. na Zelený štvrtok pri poklone Najsv. Sviatosti Oltárnej spevom Tantum ergo
2. na Veľký piatok za nábožnú poklonu Sv. krížu
3. na Bielu sobotu pri obnove krstných sľubov
• Od Veľkonočnej vigílie sa počas celého Veľkonočného obdobia namiesto modlitby Anjel Pána modlíme mariánsku antifónu: Raduj sa nebies Kráľovná!

OHLÁŠKY:

• František Kupčulák – syn Františka a Cecílie rod. Babinskej; narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Hruštíne a Ľudmila Ťasnochová – dcéra Jána a Ľudmily rod. Hojovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Hruštíne. Ohlasujú sa dnes druhýkrát. 

 
Farnosť Hruštín