Aktuality

- Sv. spoveď pred prvým piatkom: Keďže nedávno bola odpustová spoveď v Hruštíne, spovedať budeme takto:
Hruštín – pol hodiny pred sv. omšami
Vaňovka -piatok od 16,00.
- Chorých len vo Vaňovke navštívime na prvý piatok od 10,00. V Hruštíne sa tento prvý piatok kolo chorých nepôjde.
- V štvrtok je koniec šk. roka. Ďakovná sv. omša so slávnostným „Te Deum“ bude o 7,30.
- Teoretická krstná náuka pre rodičov a krstných rodičov bude v sobotu o 8,30 na fare v spevárni.
- Od 1. Júla dôjde k zmene správcu farnosti.
Finančný stav farnosti pred zmenou správcu farnosti: bežný účet 50 590,76 EUR + farská pokladňa 2296,80 EUR = Spolu 53.0887,56 EUR
- Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave našej odpustovej slávnosti - skupinám, ktoré mali na starosti výzdobu a upratovanie kostola, p. kostolníkom, miništrantom, p. kantorovi, spevokolu oblečeným do kroja..
  


 
 


                                   - Oznam od diecezného biskupa Štefana Sečku: V kauze blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka sa pokračuje. Ak máte konkrétne svedectvo ohľadom života Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, alebo niekomu z Vás, alebo z Vašich známych bola na príhovor biskupa Jána Vojtaššáka udelená konkrétna milosť (napr. uzdravenie) a chceli by ste týmto svedectvom prispieť do procesu blahorečenia, môžete sa obrátiť na kanceláriu Biskupského úradu v Sp. Podhradí. Kontaktné údaje sú na nástenke a internete.


Submenu

 

 
Farnosť Hruštín