Aktuality

•    V pondelok 18.07.2016 po večernej sv. omši bude na fare stretnutie hospodárskej rady farnosti.
•    V utorok 19.07.2016 slávime 1. výročie založenia Ružencového bratstva v Hruštíne a vo Vaňovke. V tento deň, za obvyklých podmienok, všetci členovia môžu získať úplné odpustky. V Hruštíne bude v tento deň adorácia pred Eucharistiou od 8,00 – do večernej sv. omše – (poklona podľa rozpisu). Pri večerných sv. omšiach bude duchovná obnova zasvätenia.
•    V piatok 22.07.2016 budú obe sv. omše o 17,30 – spoveď pol hodinu pred sv. omšou. Po sv. omši ideme spovedať do Oravskej Lesnej pred odpustom.
•    V nedeľu 24.07.2016 bude púť ku Vaňovskej kaplnke sv Anny. Odchod od Vaňovského kostola bude o 14,00, po ceste sa pomodlíme ruženec k Božiemu milosrdenstvu aj krížovú cestu. Sv. omša pri kaplnke bude okolo 15,00. V prípade nepriaznivého počasia bude sv. omša v kostole.
•    V nedeľu 24.07.2016 Rodinné centrum Motýlik organizuje Rodinnú cyklotúru – Hruštín-Zábava. Viac info. na výveske.
•    Vdňoch od 21.7.2016 – 24.7.2016 bude v Krivej na Orave Duchovné stretnutie s Bl. Zdenkou Schelingovou.  Z našej farnosti by sme uskutočnili púť do Krivej 21.7. 2016. Kto má záujem sa zúčastniť, nech sa zapíše v zadu pod chórom do utorka 19.07.2016.

 

 
 


                                   - Oznam od diecezného biskupa Štefana Sečku: V kauze blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka sa pokračuje. Ak máte konkrétne svedectvo ohľadom života Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, alebo niekomu z Vás, alebo z Vašich známych bola na príhovor biskupa Jána Vojtaššáka udelená konkrétna milosť (napr. uzdravenie) a chceli by ste týmto svedectvom prispieť do procesu blahorečenia, môžete sa obrátiť na kanceláriu Biskupského úradu v Sp. Podhradí. Kontaktné údaje sú na nástenke a internete.


Submenu

 

 
Farnosť Hruštín