Aktuality

 
PRÍLEŽITOSTNÉ OZNAMY:

 
•    Ružencový mesiac – október. Modlitbou sv. ruženca možno získať úplné odpustky. V Hruštíne cez október sa budeme ruženec modliť každý deň pred večernou sv. omšou o 18:00 hod., v sobotu ráno o 6:45 hod. a  v nedeľu o 14:00 hod. pri pobožnosti. Predmodlievať sa budeme takto: pondelok – muži, utorok – ženy, streda – miništranti, štvrtok – speváčky a deti, piatok – mládežnický spevokol, sobota – otcovia a matky ruží, nedeľa - kňaz.
•    Štvrtok bude svätá omša s príhovorom pre deti.
•    Vincentínska rodina na Slovensku organizuje zbierku „Boj proti hladu“. Dnes pri sv. omšiach pri východe z kostola môžete kúpou   perníkového srdiečka pomôcť ľuďom v núdzi.
•    18. októbra 2018 (štvrtok) sa Slovensko opäť zapojí do medzinárodnej modlitebnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Pápežská nadácia ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi preto na stránke www.miliondeti.sk pripravila didaktické materiály pre farnosti, školy či spoločenstvá. Spojme sa 18. októbra v modlitbe ruženca za pokoj a jednotu vo svete!
•    Začíname prípravu na PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE v roku 2019, a preto tiež prosíme, aby si rodičia prvoprijímajúcich detí vyzdvihli prihlášky na prvé sväté prijímanie v sakristii.
•    Dňa 18.10. 2018 (vo štvrtok) sa uskutoční v Námestove 2. stretnutie v rámci diecéznej školy viery. Stretnutie začína o 18:00 sv. omšou vo farskom kostole. Po sv. omši nasleduje prednáška na tému: Sviatosť birmovania, ktorú prednesie Mons. Prof. Anton Tyrol, generálny vikár spišskej diecézy. Po prednáške bude priestor na diskusiu. Všetkých srdečne pozývame.
•    Po stretnutí s d.p.Michalom Pitoniakom, bola vypracovaná ponuka pre farnosť s programom púte do  Sv. Zeme. Kto má záujem putovať na miesta narodenia Pána Ježiša, nech sa do konca októbra nahlási u pána farára. ( Program je na výveske. )
•    V sobotu slávime sv. Vendelína, patróna kostola vo Vaňovke. Slávnostná odpustová        sv. omša bude v nedeľu o 10:30 hod.
•    V sobotu v deň  sviatku  sv. Vendelína bude sv. omša o 10:30 hod.
•    Na budúcu nedeľu je zbierka na misie.

OHLÁŠKY:
•    Rastislav Škapec – syn Stanislava a Margity rod. Kubiriťákovej; narodený v Dolnom  Kubíne, bývajúci v Hruštíne a Zuzana Janceková – dcéra Štefana a  Jany rod.  Džmuráňovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Hruštíne. Ohlasujú sa dnes tretíkrát.
•    Anton Majda – syn + Antona a Justíny rod. Majdovej; narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Beňadove a Margita Tomulcová – dcéra Františka a  Margity rod. Martvoňovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Hruštíne. Ohlasujú sa dnes druhýkrát.

 

 
Farnosť Hruštín